Welkom op het Snel Geld Portaal.

Shitzooi 2.0 Snel Geld bestaat uit twee gedeeltes. Een interactieve film van twee keer 35 minuten en een aanvullend lespakket. De film is los van het lespakket verkrijgbaar en zeer geschikt om het thema criminaliteit en snel geld in de mentorlessen te bespreken. Voor de verdere verdieping zijn de aanvullende lessen beschikbaar. Het programma is gratis. Voor de productie van de Shitzooi programma’s is een vrijwillige bijdrage welkom.  

Effectiviteit

Onderzoekers van jb Lorenz hebben aangetoond dat Shitzooi 2 effectief is. Het programma vergroot het bewustzijn en de bekwaamheid van jongeren ten aanzien van de valkuilen van Snel Geld en biedt handvaten om daarmee om te gaan.

Voordat de lessen beginnen..

Voorafgaande aan de lessen kunnen de mentoren zich inlezen in de materie aan de hand van een duidelijke brief.

1 - 31 ANNE.00_32_09_10.Still002

Les 1: Interactieve film, deel 1

Na een klassikaal begin kunnen de jongeren één van de zes personages gaan volgen op hun mobiel. Tijdens deze individuele film zijn er een aantal keuzemomenten die het verdere verloop van de film bepalen.  

Na les 1 wordt aan de school gevraagd om de eerste brief naar de ouders te sturen via een e-mail. In deze brief wordt kort verteld welk programma de jongeren volgen. Door de ouders op de hoogte te brengen wordt het gesprek thuis over het thema gestimuleerd. 

Les 2: Interactieve film, deel 2

De jongeren gaan verder met het volgen van hun personage. Confrontaties met politie en bankmedewerkers maken duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van ‘snel geld’.  Vervolgens horen de jongeren waar zij terecht kunnen als zij in de problemen komen. De film eindigt weer klassikaal.

Als aanvulling op het lesprogramma Shitzooi 2 krijgen de ouders een aantal tips en aandachtspunten aangereikt. Aan de school wordt gevraagd om deze brief direct na afloop van het programma via de mail aan de ouders te sturen.

135 - 159 ABEL.00_24_59_19.Still004

OPTIONEEL Les 3: Slim Geld

Voor de derde les in het pakket is een les ontwikkeld over Slim Geld. Na alle waarschuwingen en gevaren uit de eerdere lessen rondom frauduleuze praktijken, wordt in deze les geoefend hoe je verstandig met geld omgaat.

Voorbeeld uit de les

2022-01-20 Slim met geld les opgemaakt

OPTIONEEL Les 4: HALT

Voor de les van Halt is een format ontwikkeld die aansluit op les 1 en les 2. Wanneer u belangstelling hebt voor deze les dan kunt u contact opnemen met Anita den Heijer van Halt.

53 - 77 LARA.00_15_34_06.Still002

Lespakket SNEL GELD aanvragen