Welkom op het Snel Geld Portaal.

In dit portaal vind je alle informatie die je nodig hebt om de lessen Shitzooi 2.0 Snel Geld te draaien. Het pakket is opgebouwd uit 4 lessen.

1 - 31 ANNE.00_32_09_10.Still002

Voordat de lessen beginnen..

Voorafgaande aan de lessen kunnen de mentoren zich inlezen in de materie aan de hand van de volgende brief.

Les 1: Interactieve film, deel 1

Na een klassikaal begin kunnen de jongeren één van de zes personages gaan volgen op hun mobiel. Tijdens deze individuele film zijn er een aantal keuzemomenten die het verdere verloop van de film bepalen.  

Na les 1 wordt aan de school gevraagd om de eerste brief naar de ouders te sturen via een e-mail. In deze brief wordt kort verteld welk programma de jongeren volgen. Door de ouders op de hoogte te brengen wordt het gesprek thuis over het thema gestimuleerd. 

Les 2: Interactieve film, deel 2

De jongeren gaan verder met het volgen van hun personage. Confrontaties met politie en bankmedewerkers maken duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van ‘snel geld’.  Vervolgens horen de jongeren waar zij terecht kunnen als zij in de problemen komen. De film eindigt weer klassikaal.

Als aanvulling op het lesprogramma Shitzooi 2 krijgen de ouders een aantal tips en aandachtspunten aangereikt. Aan de school wordt gevraagd om deze brief direct na afloop van het programma via de mail aan de ouders te sturen.

OPTIONEEL Les 3: HALT

Voor de les van Halt is een format ontwikkeld die aansluit op les 1 en les 2. Wanneer u belangstelling hebt voor deze les dan kunt u contact opnemen met Anita den Heijer van Halt.

53 - 77 LARA.00_15_34_06.Still002

Les 4: Slim Geld

Voor de vierde les in het pakket is een les ontwikkeld over Slim Geld. Na alle waarschuwingen en gevaren uit de eerdere lessen rondom frauduleuze praktijken, wordt in deze les geoefend hoe je verstandig met geld omgaat. Met onderstaande knoppen kunnen alle benodigde materialen worden gedownload.

Lespakket SNEL GELD aanvragen