Wat is Shitzooi?

Het doel van het project Shitzooi is om de kans op slachtofferschap van sexting te verkleinen. Dat gebeurt door een combinatie van voorlichting op scholen en een interactieve game. Het project Shitzooi doet de politie samen met Welzijnskwartier, Bureau Halt, Sociaal Content Creators en Platform Kocon.

Binnenkort meer informatie..

Wat doet Shitzooi?

Het Shitzooi traject biedt scholen de mogelijkheid om het thema ‘Sexting’ preventief op de kaart te zetten door jongeren te wijzen op de risico’s die het gebruik van social media met zich mee brengen. Om jongeren bewust te maken van dit onderwerp is het belangrijk om aan te sluiten op de belevingswereld. Het Shitzooi project bestaat uit een interactieve game en een voorlichting, waardoor de jongeren het thema zowel beleven als geïnformeerd worden. In de praktijk blijkt dit de perfecte combinatie. Daarnaast wordt op een laagdrempelige manier jongeren de gelegenheid geboden het onderwerp bespreekbaar te maken.